Tag-arkiv: stigmatisering

Ikke i min baghave !

2010 var af EU udnævnt til året for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Det er nok de færreste der har hørt om det.

Så vil du måske tænke, at i Danmark er der da ingen fattige, eller udstødte, jo måske men det er da i København, Odense, eller Århus.

Og du vil måske tænke at det er er gruppe af misbrugere som grundlæggende, selv er skyld i deres situation.

Men det kunne være dig !

Du kunne miste dit job, blive skilt, få en psykisk sygdom, eller miste dit sociale netværk. Du kunne komme i en situation hvor du måtte sælge dit ,hus, eller din virksomhed, og stod med en gæld så stor at det var uoverskueligt.

Din søn kunne blive psykisk syg, og være ude af stand til at fungere, i vores krævende samfund, være afhængig af andres hjælp, eller ude af stand til at tage imod hjælpen, og være overladt til sig selv.

Din datter kunne blive tidligt gravid, uden en samlever, stå med en dårlig økonomi, og være uden for sociale netværk, pga økonomi, børnepasning og manglende selvtillid.

Din bror kunne synes at livet var så hårdt, pga seksuelt misbrug, opvækst, social isolation, familie eller arbejdsmæssige problemer, at han syntes det blev lidt lettere hvis han dulmede det med alkohol eller stoffer.

Og selv hvis det ikke skete for dig, skal du vide at det sker for en andens søster, bror eller datter. Og du vil møde dem på din vej i byen ! Ofte uden du ved det, for i Danmark er fattigdom og udstødelse ikke altid synligt.

Og du ville med dit velordnede liv, gode økonomi og velfungerende familie og arbejdsliv, vise dem hvor anderledes de er !

Men det er jo ikke din skyld du er født ind i en velfungerende familie, og har et velfungerende liv.

Ligesom det ikke altid er egen skyld, man havner i en situation med social udstødelse eller fattigdom.

Ingen ønsker at være udstødte eller fattige, alle vil gerne det gode liv. Alle jeg har mødt som er havnet i det liv, drømmer om et liv som dit !

Alle har et ansvar for eget liv, ingen ønsker at slippe for det ansvar. Men vi er også en del af et samfund med et fælles ansvar, ikke bare på det store plan, ”det er samfundets skyld” men lige så meget i det nære.

Vi er hinandens netværk, og hvordan det går din bror, søster eller gamle mor, eller den hjemløse på gaden, har og skal have betydning for vores fælles samvittighed. Det er det der gør os til mennesker som individ, og et samfund i fællesskab.

Hvordan synes du selv det går ?