Tag-arkiv: Fordomme

Kræv din ret, og gør din pligt.

Det er oplevelsen hos kommunernes jobcentrer at borgere der har brug for hjælp i stigende grad kommer skamfulde, og siger at de ikke er kommet for at snyde eller noget. Det beskriver en artikel i Politikken i dag,

Det sker efter en længere debat om overførselsindkomster, hvor der har været diskuteret størrelsen på hjælpen, motivation for at komme i arbejde, revision af pensions og flexjob ordningen, og meget andet med fokus på at man skulle væk fra en krævementalitet, der efter nogens mening var blevet for udbredt.

Det var kamp om pladserne på den position der udtrykte bekymring ansvarlighed og mådehold. Specielt på de andres vegne, der af en eller anden grund, var overladt til samfundets støtte, pga af en social situation, som kan ramme os alle, som sygdom, eller arbejdsløshed.

Det er ikke en skam at komme i en social situation hvor du får brug for hjælp, det kendetegner netop den måde vi har indrettet samfundet på at vi når vi kan, betaler en forholdsvis høj skat, mod til gengæld at kunne gøre brug af samfundets støttetilbud, når det er nødvendigt.

Ingen der kender en sygedagpenge, kontanthjælpsmodtager, eller pensionist tror jeg ville ønske sig selv i den situation, det kunne undgås. Retten, pligten, og tilfredsstillelsen ved at kunne klare sig selv, er dybt indgroede i os alle. Og enhver der kender det forsørgelsesgrundlag disse ydelser udløser, har vist svært ved at se den fest de udløser.

Desvære er de mest udsatte i vores samfund også de som mest bliver udsat for symbolpolitik, af politikkere som ofte ikke har sat sig alt for dybt ind emnet. Velvidende at netop denne gruppe ikke har de store kræfter til at svare igen, eller netop undlader at blande sig på grund af skyld og skam.

Da min morfar var ung, kæmpede hans generation for et princip der hed ”Kræv din ret, og gør din pligt” De to ting hang sammen, ret og pligt.

Men det var netop også et opgør med tidligere tider begreb om værdigt trængende, og fornedrelse af de som måtte søge hjælp, blandt andet ved tab af stemmeret,

Ingen ønsker sig vel tilbage til dengang, men jeg kunne ønske mig, man også huske at når man gør sin pligt, kan man også kræve sin ret, uden at måtte skamme sig.

I det mindst kan man bede om en ordentlig tone i debatten, det er mennesker af kød og blod det handler om !

Det man ikke snakker om !

Gennem den sidste tid har det været en del snak om mystiske dødsfald blandt psykisk sårbare, som følge af medicin.

Det er ganske alvorligt og bør undersøges nærmere så der i behandlingen bliver stillet krav om medicin, der er godt og grundig testet, og der bliver undersøgt alternativer, til den medicin der er under mistanke.

Men da jeg var til et møde forleden om psykisk sårbare, var vi en del af os der snakker sammen, mens vi ryger, der kom til at snakke om alle de andre bivirkninger ved medicinen.

Tydeligt blev det, da vi blev opmærksomme på det, at overvægt var en af dem. Langt de fleste på talerstolen var præget af det.

  • En del får dårlige tænder fordi medicinen giver tørhed i munden, det giver voldsomme tandlæge regninger
  • Træthed
  • Sløvhed
  • Manglende evne eller lyst til sex
  • Kvalme,
  • Maveproblemer
  • Afhængighed

Listen er lang !

Det slår mig at det er en del af behandlingen, vi sjældent snakker om.

Er det fordi det er flovt ?

Mener vi det er en nødvendig mindre omkostning for at få det bedre ?

Bliver det oplyst tydeligt nok, hvad bivirkningerne er inden behandlingen starter ?

Alt sygdom har en pris, alt medicin har bivirkninger, men vi skal stille krav om, medicinen er vel undersøgt, at der hele tiden bliver forsket i bivirkninger, og udviklet ny medicin, der har mindre bivirkninger.

Og ikke mindst skal vi oplyse om og påpege konsekvenserne. Det kræver det bliver noget vi snakker om, og ikke behandler som et tabu.

Det skal ikke være acceptabelt at medicin slår ihjel, hverken på kort eller langt sigt !

Og bivirkninger skal tages alvorligt som ved somatisk sygdom.

Da jeg i da var på Apoteket var der en sød apoteker der spurgte, har du ikke nogen bivirkninger af den medicin du får, og jeg svarede, jo tørhed i munden, og en mega tandlæge regning.

Det snakkede vi lidt om og hun anbefalede mig to produkter, med flur, som kan sætte gsng i produktionen af mundvand.

Så næste gang du er på apoteket prøv at bede om hjælp til bivirkningerne.

Ikke i min baghave !

2010 var af EU udnævnt til året for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Det er nok de færreste der har hørt om det.

Så vil du måske tænke, at i Danmark er der da ingen fattige, eller udstødte, jo måske men det er da i København, Odense, eller Århus.

Og du vil måske tænke at det er er gruppe af misbrugere som grundlæggende, selv er skyld i deres situation.

Men det kunne være dig !

Du kunne miste dit job, blive skilt, få en psykisk sygdom, eller miste dit sociale netværk. Du kunne komme i en situation hvor du måtte sælge dit ,hus, eller din virksomhed, og stod med en gæld så stor at det var uoverskueligt.

Din søn kunne blive psykisk syg, og være ude af stand til at fungere, i vores krævende samfund, være afhængig af andres hjælp, eller ude af stand til at tage imod hjælpen, og være overladt til sig selv.

Din datter kunne blive tidligt gravid, uden en samlever, stå med en dårlig økonomi, og være uden for sociale netværk, pga økonomi, børnepasning og manglende selvtillid.

Din bror kunne synes at livet var så hårdt, pga seksuelt misbrug, opvækst, social isolation, familie eller arbejdsmæssige problemer, at han syntes det blev lidt lettere hvis han dulmede det med alkohol eller stoffer.

Og selv hvis det ikke skete for dig, skal du vide at det sker for en andens søster, bror eller datter. Og du vil møde dem på din vej i byen ! Ofte uden du ved det, for i Danmark er fattigdom og udstødelse ikke altid synligt.

Og du ville med dit velordnede liv, gode økonomi og velfungerende familie og arbejdsliv, vise dem hvor anderledes de er !

Men det er jo ikke din skyld du er født ind i en velfungerende familie, og har et velfungerende liv.

Ligesom det ikke altid er egen skyld, man havner i en situation med social udstødelse eller fattigdom.

Ingen ønsker at være udstødte eller fattige, alle vil gerne det gode liv. Alle jeg har mødt som er havnet i det liv, drømmer om et liv som dit !

Alle har et ansvar for eget liv, ingen ønsker at slippe for det ansvar. Men vi er også en del af et samfund med et fælles ansvar, ikke bare på det store plan, ”det er samfundets skyld” men lige så meget i det nære.

Vi er hinandens netværk, og hvordan det går din bror, søster eller gamle mor, eller den hjemløse på gaden, har og skal have betydning for vores fælles samvittighed. Det er det der gør os til mennesker som individ, og et samfund i fællesskab.

Hvordan synes du selv det går ?