Kontanthjælp er ikke en varig løsning

Jeg er næstformand i Landsforeningen SIND. Vi oplever at stramningerne rammer vore medlemmer, som ikke er arbejdsmarkedsparate, måske stadig i behandling, de er henvist til kontanthjælp i meget lang tid, uden mulighed for at kunne forbedre deres situation, eller få en Pension.

Det forringer situationen og forværrer måske den psykiske sygdom. Herudover stemples de af den snak der er om at det skulle betale sig at arbejde. Men det er jo det de ikke kan. For de aller ringeste er pension også nærmest uopnåelig, i eks. Kolding hvor jeg kommer fra var der sidste år 0 der fik pension pga. psykiske sygdomme.

Det er ikke realistisk, men de lever på kontanthjælpen, uden at der er en realistisk mulighed for en arbejdsmarkedstilknytning. Så skal der ihvertfald ske en ændring også af rummeligheden på arbejdsmarked. Hvis man ikke har mulighed for arbejde eller pension betyder reformer bare, lavere ydelser på kontanthjælpsnieau, for meget syge borgere.

Det er ikke anstændigt