Pårørende

Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller misbrug, er man sårbar. Det er heller ikke ualmindeligt at man reagerer med følelsen af skyld og skam.

Skyld- og skamfølelsen bygger på en forestilling om at man som pårørende har gjort et eller andet, der har skabt sygdommen eller misbruget. For eksempel er der ikke ualmindeligt, at opvæksten ofte får skylden for de problemer man må arbejde med senere i livet…

- eller den syge retter sygdommen mod dem der er nærmest: Den pårørende.

Der til kommer naturligvis sorgen ved at se sine kære være ramt af sygdom.

Det er for længst bevist at det er af vital betydning for en vellykket behandling, at kunne inddrage de pårørende. Dette til trods er det desværre sådan at mange behandlingssteder ikke er særligt villige til at inddrage de pårørende –og måske kun modvilligt – eller slet ikke - giver den information og undervisning, der både kan støtte de pårørende og den syge.