Misbrug

Alkoholpolitik


Holdninger har betydning

Både nationalt og alle andre steder: På arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutionen og i klubben bliver der talt mere om alkohol og alkoholpolitik. Der er efterhånden mange steder vedtaget en alkoholpolitik. Der har været til diskussion og bliver efterfølgende håndhævet. Hvorfor skal jeg, der ikke har problemer med misbrug, påtvinges forbud og regler for mit forbrug af alkohol. Det er et spørgsmål, mange uvægerligt stiller sig selv.

Svaret er enkelt: Fordi det det har betydning at vi signalerer klare holdninger. Foruden problemer de steder hvor vi færdes i det offentlige rum, spiller misbrugsproblemer en stor rolle i familien. Børn der er der er påvirket af alkoholmisbrug, og sygdomme som følge af alkoholmisbrug, koster samfundet dyrt.

Gennem oplæg til diskussion fyrer jeg op under op under diskussionen, og sætter dermed arbejdet med at formulere en alkoholpolitik i gang.

Unge og rusmidler


 • Er det altid de andres born, der får problemer med misbrug ?
  Hvordan støtter jeg mit barn, og skaber et sundt forhold til rusmidler ?
  Hvad skal jeg være opmærksom på ?
  Mit ansvar som forældre ?
  Hvad er det der gør, at dansk unge har Europa-rekord i druk ?

Pårørende til en misbruger

Tør jeg tro på det jeg ser
Ofte er det de pårørende, der "hjælper" misbrugeren med at vedligeholde misbruget,. Xdet sker ud fra de bedste intentioner; det er da synd for ham hende.
 • Hvordan opdager jeg et misbrug?
  Hvordan forholder jeg mig til misbruget, og personen bag?
  Hvad er den bedste hjælp jeg kan give?
  Hvordan kan jeg motivere til behandling?
  Hvordan får jeg sat en behandling i gang?