Ulighed i sundhed


Der er i Danmark en ulighed i sundhed, der gør man som psykisk syg har en gennemsnitslevealder der svarer til levetiden i Etiopien. Det kan og skal der gøres noget ved.

Det er ikke alene livsstilssygdomme, men helt helt banale sygdomme, eller alvorlige sygdomme der opdages for sent som er skyld i uligheden.

Der er også en helt klar sammenhæng mellem fattigdom og levetid. Hjemløse og psykisk syge hører til de fattigste i Danmark.

Det kan og skal vi gøre noget ved !

Vi kan gøre noget både som samfund, familie og professionelle..