Stacks Image 0
Kristian Frederik Bennedsen

Gennem de seneste 25 år har jeg arbejdet med den gruppe mennesker, vi i vores samfund vælger at kalde de udsatte. Som socialpædagog i bofællesskaber, leder af værested, behandler af misbrugere, og kommunal socialkonsulent i en årrække, har jeg styrket og udbygget min viden og kompetence i forhold til de udsatte grupper.Det er med afsæt i både denne professionelle viden og mine personlige erfaringer, at jeg nu kan tilbyde gode og fremadrettede kurser og foredrag

Stacks Image 1